EPICONDILITIS O COLZE DE TENISTA


L´epicondilitis és una inflamació dels músculs que s´inserten en la 
cara lateral externa del colze, justament en una apòfisi situada a la part distal de l´húmer anomenada epicòndil. Aquests músculs es situen en la cara dorsal de l´avantbraç i la seva principal acció és la supinació (girar el palmell de la mà cap amunt, com per exemple portar la cullera de la sopa cap a la boca o apretar un cargol) i l´extensió (dirigir els dits cap amunt).
Alguns d´aquests músculs  s´ inserten a nivell dels metacarpians de la mà.


Aquesta lesió és habitual en el tennis, i per això també es coneguda com colze de tenista, però també es produeix en altres esports de raqueta, per exemple en el pàdel. De fet cada dia tractem a Fisiocentre més casos en practicants de pàdel que no pas tennis.
 En el cop de revés el canell es troba en una posició de flexió, amb els músculs extensors en estirament, moment en el qual s´han de contraure per poder estendre el canell i girar l´avantbraç per colpejar la pilota.
En la consulta diaria a Fisiocentre acudeixen pacients que pateixen d´aquest dolor al colze i no són pas practicants de tennis, sinó treballadors que soliciten repetitivament aquests músculs en una cadena de muntatge   o persones que pasen moltes hores davant del teclat de l´ordinador.
El dolor s´inicia al colze i a poc a poc s´estén pel avantbraç. Al començamet només ens ressentim quan fem una contracció intensa o quan hem tingut una llarga jornada de treball. Després el dolor apareix en situacions cotidianes com subjectar una ampolla d´aigua , escriure, tallar carn... finalment ens farà mal inclòs en repòs.Amb frequència els pacients amb epicondilitis presenten un bloqueig osteopàtic a nivell del canell en flexió, una forta aducció del pulgar i severes limitacions a la mobilitat de la membrana interósea radi-cubital. Aquests signes són l´ empremta d´hores fent moviments repetitius i que obliguen a actuar als tendons extensors en una posició forçada.
El tractament de l´epicondilitis per  tant necesitarà d´un treball en la mà, canell i avantbraç, a més a més de mesures locals com fred, repòs , l´aplicació de braçalets de descàrrega del colze o un massatge desfibrosant d´aquells fusos musculars més adherits (generalment múscul extensor comú dels dits, primer i segon radial). S´ha de valorar la mobilitat del cúbit i radi, siguent fonamental la seva liberació osteopàtica per resoldre el problema.


L´experiència en el tractament de l´epicondilitis a Fisiocentre ens demostra que aquesta patologia requereix persistència en el tractament. L´hem d´abordar amb cautela al començament perquè ser massa impetuosos pot resultar negatiu. Serà imprescindible la col.laboració del pacient a domicili, per la qual cosa facilitarem una guia d´exercicis i recomanacions a fi  d´evitar l´hipersol.licitació de l´articulació del colze.