OBSTRUCCIÓ DEL CANAL LACRIMAL

El canal lacrimal condueix l´excés d´aigua que mulla l´ull cap al sac lacrimal mitjançant el moviment del múscul orbicular de l´ull. El sac lacrimal és darrera de l´os unguis o nasal. Quan reb l´excés d´aigua la dirigeix cap a la cavitat nasal. Per això al plorar, ja sigui per emoció o per al.lergia, també ens raja el nas.
Quan aquest canal és obstruït l´aigua que mulla l´ull per protegir-lo es veu desbordada cara avall. Sembla que plorem.

Aquest conducte pot obstruir-se per mucositat, de vegades per un tumor. En el cas dels bebés, perqué una pelleta fina encara fa d´envà, necessita madurar.
En algunes ocasions necessitem de la cirugia per resoldre-ho.
A Fisiocentre tractem aquesta obstrucció des del camp de l´Osteopatia treballant sobre el crani amb tècniques de drenatge dels sinus cranials.