L´ACUPUNTURA EN L´ARTROSI

L´artrosi és el desgast de les superfícies articulars de qualsevol articulació del cos. Generalment esdevé quan fem servir molt alguna articulació, com ara les peces de la columna cervical que s´han de moure fins i tot per empassar sal.liba. També és freqüent l´artrosi de genoll i de maluc, que en certs casos han de ser substituides per prótesis.
Normalment aquest desgast ve donat poc a poc així com ens anem fent grans: el cos no és capaç de regenerar-se ràpidament. Però hem de saber que l´artrosi també té a veure amb l´ús,  o el mal ús que li hem donat al cos al llarg de la nostra vida, i per descomptat factors genétics o relacionats amb alguna malaltia.
L´artrosi produeix DOLOR I IMPOTÈNCIA FUNCIONAL, és a dir que el dolor impedeix el bon moviment articular al mateix temps que com l´articulació es mou malament causa dolor.El tractament farmacològic per l´artrosi són els Analgésics (calmen el dolor) i els AINES (antiinflamatoris no esteroideos, com el ibuprofé). A llarg termini aquests medicaments solen tenir efectes colaterals irritant la mucosa de l´estòmac i del budell prim, que és on s´absorveixen.
Desgraciadament l´artrosi no marxa. Prendre tota la vida medicament no és la solució. La medicació ens hauria d´ajudar en certs moments de pic de dolor, bé sigui perqué hem sol.licitat l´articulació ferida o perqué el temps fred i humit ens la fa recordar.

L´Acupuntura fa que tinguem a ratlla el dolor articular. El tractament que fem a Fisiocentre per tractar el dolor que causa l´artrosi és mitjançant la punció d´unes agulles molt fines sobre els punts d´acupuntura que envolten l´articulació afectada: genoll, maluc, dit polze, cervicals, lumbars, articulació temporo-mandibular...
 Electroacupuntura: fem pasar corrent per estimular encara més aquests punts perquè el tractament sigui encara més efectiu.
La freqüència de les visites depén de cada cas, però per example un pacient amb dolor agut caldria que vingués dos cops la primera setmana, un cop setmanalment durant dos o tres setmanes i llavors anar fent un recordatori periódicament.
Una bona alimentació i exercici suau i moderat faran que tot vagi millor.