ESGUINÇ DE TURMELLDEFINICIÓ:
Es la distensió o ruptura parcial o total d´algun dels lligaments del turmell. Normalment  del lligament lateral extern.
El lligament té la funció de mantenir la congruència de l´articulació, l´estabilitza.
El mecanisme lesiu més habitual és l´apoio inestable del peu: es flexiona i es gira cap a dins més enllà de l`amplitut de moviment que té el turmell.
En aquest moment el lligament es lesiona, igual que una corda que es deslifa o s´acava trencant quan estires massa fort.


ANATOMIA:
El turmell està format per la relació de la tibia, el peroné i l´astràgal.
Tibia i peroné subjecten l´astragal com unes pinces. L´astragal llisca entre ells dos fent el moviment de flexió i extensió (punta-taló).
L´astràgal es relaciona per sota amb el calcani mitjançant l´articulació subastragalina, que permet els moviments d´inversió (peu endins) i eversió (peu enfora).
Els lligaments que estabilitzen l´articulació són:
-LLgmt. Tibio-peroneo, que uneix tibia i peroné.
-Llgmt. Lateral intern, entre la tibia i la part interna del peu.
-LLgmt. Lateral extern, entre el peroné, el astragal i el calcani.

El 85% dels esguinços afectan al L. L. Extern.
El L.L.E té dos feixos:
-lligament peroneo-astragalí anterior (LPAA).
-lligament peroneo-calcani.
La lesió més freqüent és la del LPAA amb un moviment lesiu de flexió forçada; però si s´hi afegeix un component d´inversió pot lesionar-se el feix peroneo-calcani.

TRACTAMENT  FISIOTERÀPIA:
Es dirigeix a recuperar l' estabilitat del turmell, perqué si es cronifica patim el risc de fer-nos esguinços reiteradament.

.
Fase aguda:
Ens acavem de torçar el turmell..
Hem de posar-nos Gel per l´efecte vasoconstrictor sobre la circulació i evitem la inflamació.
El Repós és important perqué la reconstrucció de les fibres del lligament necessiten reduïr la càrrega. En casos lleus, tindrem prou amb deixar de fer esport uns dies, i si ens posem un embenat funcional, hi tornarem ben aviat.
Si l´esguinç és de grau 2-3 haurem de fer servir unes crosses per caminar.
La Compressió del turmell impideix que el lligament desperti la seva funció.
Amb una turmellera o embenat tindrem prou.
Elevació de la cama per disminuïr la inflamació i afavorir la cirulació de retorn.

Fase Subaguda:
Han passat 5-8 dies des de que ens vam lesionar.
Haurem de tractar altres articulacions del peu que reaccionen bloquejant-se quan ens girem bruscament el peu (escafoides, cunyes, metatarsians …).
L´Astràgal s´ha desplaçat endavant de la pizna que li fan la tibia i el peroné. Els músculs s´han espasmat mantenint-la  bloquejada en aquesta posició_ la tibia girada endins i el peroné enfora.
Com a consequència tenim afectada l´articulació subastragalina, sque ens assegura un bon apoio del taló al terra, sigui quina sigui la posició de les articulacions de la cama.
El calcani sol trobar-se en rotació interna i extensió.
Les articulacions de l´avantpeu, l´arc que fan els metatasians, les cunyes… tot ha reaccionat i cla reharmonitzar-ho tot plegat. Relaxant la tensió dels teixits tous (músculs, tendons, fàscies, teixit cel.lular subcutani…) que estrenyen els vasos sanguinis, i així tindrem un efecte inmediat de reducció de la inflamació.


Es recomena L´EMBENAT FUNCIONAL des del primer moment d l´esguinç fins a la incorporació de l´activitat normal i esportiva.
La ventatja d´aquest tipus d´embenat és que apliquem selectivament tires d´esparadrap no eslàstiques (tape), per impedir moviments del peu que activen la tensió del lligament, per afavorir la seva reconstrucció, però no limiten la resta de moviments.
La recuperació del turmell és més ràpida que amb un embenat total perqué preservem la movilitat, la força i l´equilibri natural del peu.

Els receptors de l´equilibri de l´articulació del turmell s´alteren quan ens el torcem, repercutint sobre la PROPIOCEPCIÓ: capacitat de reacció davant una situació de desequilibri sobtat.
Es la part final del tractament, però potser la més important.
A Fisiocentre pautem exercicis per desenvolupar la propiocepció:
-exercicis d´apoio unipodal.
-desequilibris d´apoio unipodal i bipodal.
-treball amb pilotes de 70 cm.
-apoio sobre plans inestables.

Aconseguin un turmell estable amb gran capacitat de reacció en situacions adverses.