CERVICÀLGIA. DOLOR AL COLL I MUSCLES.

És una demanda freqüent a la consulta :  Dolor a la columna vertebral, a nivell de les cervicals.
La Columna, en la seva part més alta, està formada per set vértebres cervicals, i les anomenem C1( primera vèrtebra cervical), C2 (segona …), C3,C4,C5,C6,i C7.
Les dues primeres vèrtebres tenen nom propi: Atlas(C1) i Axis(C2) i es troben intimament lligades  a l´os occipital del cap. Ens donaran sosteniment al crani i moviment al cap. També ens asseguren l´eficàcia dels sentits de la vista i l´olfacte.
Les causes d´aquest problema són diverses:
- males postures a la feina, ja sigui per sobreesforç  com per posicions mantingudes cert temps ( treball d´oficina).
- vida sedentària.
- estrés.
- traumatismes esportius o per accidents.
- alteracions congénites: costella supernumerària( tenir una costella de més), vértebra cuneiforme, tortícolis congènita en els nadons…
- alteracions de la posturaLa sintomatologia també pot manifestar-se de diferents formes perqué hi ha un munt d´estructures i teixits que es relacionen directa o indirectament amb aquesta via de pas del nostre cos.
La irrigació vascular que arriba dins del cap ho fa a través d´un petit conducte en l´apófisis transversa de cada vértebra. La tensió excesiva o la malposició articular pot comprometre aquesta vascularització i fer que patim vertígens, marejos, mal de cap,…
La columna li fa de conducte a la médul.la espinal, i pel seu pas per la zona cervical, surten a dreta i a esquerra  per entre les vértebres els nervis raquidis per formar el plexe braquial.A nivell del muscle, aquest tronc nerviós es ramificarà en nervis més prims: N. Mitjà, N. Radial, N. Cubital,…per fer-se càrrec de la gestió de la informació sensitiva i motora dels nostres braços.El pinzament d´un d´aquests nervis pel forat de sortida que li haurien de deixar dues vértebres, o la compressió d´un  nervi per un espasme muscular donaran problemes d´adormiment a les mans ( Sdme.del Túnel Carpià), sensacions de pesantor del braç, sensació de tenir el braç de suro , dolor que segueix perfectament un recorregut…

El dolor cervical s´acompanya de retracció muscular i com que aquests músculs arriven a d´altres articulacions,  el dolor s´extendrà si no tractem la causa original.Per exemple, el muscul trapezi relaciona la columna amb el muscle des de les apófisis transverses de les quatre vértebres cervicals i les quatre vértebres dorsals.El múscul trapezi doncs, té capacitat de tirar dels muscles cap a dins i cap a dalt, i  ens dóna la sensació que el cap s´ha amagat entre els muscles.

A Fisio Centre fem servir quatre tècniques per sol.lucionar aquest problema:
  • Massatge
  • Osteopatia
  • Estiraments
  • Acupuntura  


Amb el Massatge actuem sobre els teixits tous ( músculs, tendons I lligaments), per fer baixar el to muscular sobretot en els músculs més fibrosats, on va començar el dolor.
L´Osteopatia ens permet un diagnòstic global d´aquesta zona del cos en relació amb la resta, així com tècniques de tractament específiques per a cadascú. Fem servir tècniques dirigides a les vèrtebres per restaurar la movilitat i normalitzar aquella posició de l´articulació que pogués comprometre els teixits llindants.
Amb els Estiraments posem en joc dos o més articulacions relacionades per un sol múscul. Principalment, treballem a nivell del coll, de l´espatlla i del muscle amb  lleugeres tensions del teixit muscular.
L´Acupuntura és una altra opció al tractament, des d´un punt de vista de l´energètica.

Si calgués, el tractament es pot mantenir viu a casa  si es fan els exercicis que us ensenayarem: reprogramació articular i auto-estiraments.
Recomanem sempre normes d´higiene postural adients a les necessitats i característiques del pacient.