SIS CADENES MUSUCULARS

Es descriuen 6 cadenes musculars que permeten el manteniment de la postura:

  • PM o postero-medial.
  • AM o antero-medial.
  • PA o postero-anterior.
  • AP o antero-posterior.
  • PL o postero-lateral.
  • AL o antero-lateral.

Sempre i quan les cadenes es trobin en equilibri entre elles, ens permeten desenvolupar les activitats amb normalitat: sense moviments restringints, amb dolor o compensats amb d´altres parts del cos.
Una cadena muscular pot entrar en excés d´activitat davant determinats traumatismes o alteracions de l´entorn, afectant donc, a la nostra postura: caigudes, cops, estrés, …
Aquesta alteració en la postura al principi és adaptable i assumible pel cos, però, mantinguda en el temps, es tradueix en compensacions que la nostra anatomia ja no és capaç de soportar.
El treball al nostre centre de fisioterapia a Figueres está dirigit a determinar quina és la cadena o les cadenes musculars hiperactives, normalitzar el seu to, així com el de les cadenes antagonistes que van reaccionar davant aquest desequilibri, fins que restauren la normalitat articular i biomecánica del cos.
En el tractament adaptem les tècniques manuals adients per treballar sobre cada cadena muscular, específicament en un primer moment, i després en la globalitat de cadascú.