MEDICINA TRADICIONAL XINESAFa més de 5.000 anys a la Xina s´emprava una medicina que vetllava per cuidar de la salut de la gent. Es sabut que en el poble on un veí enmalatia, es penjava un fanal en la casa del metge perquè tothom  sabés que no havia fet bé la seva feina.
Avui la medicina tradicional xinesa se n´aprofita del avenços occidentals, però els seus principis es mantenen vius, també a Occident.
La medicina tradicional xinesa entén l´home com una part del cosmos. Ens veiem obligats a adaptar-nos als canvis per mantenir l´equilibri entre les energies del cel (humitat, vent, calor, …) i les de la terra (aliments, relacions personals, traumatismes …) Som como una antena que es mou constantement per no perdre la senyal.
L´Acupuntura (punció d´agulles), tal com l´apliquem al nostre centre de fisioteràpia a Figueres, cosisteix en introduir fines agulles en punts estratégics del cos (punts dels meridians) per retrobar l´equilibri energétic (Qi).
L´Acupuntura no es l´unic métode de tractament, també els consells dietétics i de moviment físic son essencials.
Per exemple: la bronquitis o l´asma dels nens es tracta amb pautes dietétiques.
Amb la medicina tradicional xinesa i l´Acupuntura tractem:

  • lesions músculo esquelétiques com esguinços.
  • mal d´esquena, cervicálgies, lumbálgies.
  • migranyes, mal de cap, vertígens
  • tractament de l´angoixa
  • dolors menstruals
  • tendinitis