Osteopàtia a Figueres


Enfoc assistencial diferent a partir d'un diagnòstic i un tractament que posa una especial atenció en l'estrucutura i en els problemes mecànics del cos. La osteopàtia considera que la salut depén del manteniment de les relacions adients entre les diferents parts del cos. Les alteracions del sistema muscular escalètic tenen relació amb la biomecànica del cos poguent influïr en la funció natural dels òrgans.