ACUPUNTURA A FIGUERESAcupuntura per l'occidental no significa més que Acus (agulla) i Puntura (punció), siguent un terme buit de contingut científic. Per l'oriental, el terme Acupuntura engloba una serie de lleis i principis que li permeten entendre a l'home com un ent energètic.