CORE


El reforç de la musculatura abdominal és un enfoc clàssic en el tractament i la prevenció de la patologia Lumbar.El concepte CORE és un nou sistema de treball abdominopelvià que es basa en l´evidència científica no només útil en l´àmbit de la patologia lumbar sino també aplicable a altres camps de la fisioteràpia, l´esport i l´activitat física.

DEFINICIÓ de CORE:
Són els grups musculars del tronc, de la pelvis i de les extremitats encarregats de mantenir l´estabilitat de la columna vertebral i de la pelvis, ajudant a generar i transferir la força necessària durant els moviments del cos des d´uns segments a uns altres.Per què i per a què utilitzar el concepte Core:

La utilització del concepte CORE és necessària en la prevenció de lesions en els gestos esportius o en esl de les activitats de la vida diària. Són moviments tridimensionals que requereixen a més a més de la força, també de la coordinació del tronc, pelvis i extremitats en els tres plans de l´espai.
Un CORE eficient no és només força-ressistència, també és velocitat de resposta dels músculs quan són requerits per evitar que l´articulació, davant d´un moviment inesperat,perdi l´estabilitat i es lesioni.
En la nostra feina o en la vida diària es produeixen situacions inesperades, on si tenim un CORE entrenat, el moviment de resposta es realitzarà dins els paràmetres de confort articular.

Els principals músculs estabilitzadors són:
-múscul Transvers de l´Abdómen.
-músculs paravertebrals profunds(multífidus).
-múscul Diafragma.


Quan movem una extremitat, com pot ser aixecar el braç per mirar d´agafar algún objecte, està demostrat que després d´activar-se el múscul deltoides del muscle, el següent múscul que es contrau és el Transvers de l´Abdomen.
Si el múscul Transvers de l´Abdomen es troba entrenat, estabilitzarà el tronc i permetrà que el moviment d´aixecar el braç, no es faci des de l´extensió de la columna lumbar.

Després entrarien en acció la resta de m. estabilitzadors:
-m. oblic intern.
-m. oblic extern.
-m. glutis de la pelvis.
-m.psoas.

En el saque de tenis o en el moviment de braça fent desplaçar aigua, necessitem la contracció del m. Pectoral Major que s´origina en la part anterior del tòrax en les costelles i s´inserta en l´húmer, a nivell del muscle. Si els músculs Transvers de l´abdomen i els Oblics es contrauen estabilitzant les costelles, ens permetrà que el m. Pectoral Major amb un punt fix ferm en les costelles i podrà desenvolupar la màxima força.Però la contracció de la musculatura flexora del braç i del tronc ha de veure´s compensada per la contracció coordinada dels músculs posteriors de la columna vertebral per fer que la pelvis i el tronc romanguin aliniats en l´eix, preparats pel següent moviment.

El treball a l´oficina és esgotador per a una columna ergonòmicament incorrecta.
Amb l´entrenament del Core es veuran reforçats els músculs estabilitzadors de la columna vertebral i modificaran la nostra postura davant l´ordinador, més erecta i estable, amb menys consum d´energia per part dels nostres músculs . Aconseguim més estabilitat a la cadira gràcies als nous recolzaments, tant de la pelvis en el seient com de l´esquena al respatller, així mateix malucs, genolls i peus amb els talons en contacte amb el terra.
Recomanem el Core tant a esportistes que volen millorar les seves prestacions i evitar lesions, com també a aquelles persones a qui l´activitat laboral les porta a patir dolors, que milloraran i també ho farà el confort al llarg de la jornada laboral, impedint que aquests dolors es transformin en patologia de més importància.

HORARI D´ACTIVITATS EN GRUP

ET PRESENTEM LES ACTIVITATS I HORARIS DE LES CLASSES QUE FEM AQUEST CURS.
Si estàs interessat o interessada en fer alguna de les activitats en altres horaris, posa´t en contacte amb nosaltres.     Aníma´t!!


PREU DE LES ACTIVITATS:
Matrícula Útil
Per apuntar-te necessites fer una visita amb algun dels fisioterapeutes, la Carme Casals o el Manuel Collados en concepte de Matrícula. El seu cost és de 40euros, i en aquesta visita ens coneixerem i ens expliques si tens alguna limitació funcional o postural, si és el metge qui t´ho prescriu; pots portar-nos alguna proba,si en tens, com ara una Radiografia, Ressonància Magnètica,...Aquesta visita ens servirà per modificar-te algun exercici específicament per a tu ,tot i fer la clsse en grup, i  així el teu treball et serà més eficaç i més profitós. 

Preu mensual: 38euros si fas una activitat setmanalment.
                          55euros si fas dues activitats setmanalment.
                          72euros si fas tres activitats setmanalment.


PILATES TERAPÈUTIC:Treball de Moviment i Respiració Coordinats per afavorir la Tonificació Abdominal, l´Estirament Global i la Postura . 
DILLUNS 10H
DIVENDRES 9H

CORE: Entrenament Funcional per Tonificar Globalment la Musculatura.
DIMARTS 19H


   


VERTiGEN BENIGNE ( VPPB )

Resultat d'imatges de vertigo

              Si mai has patit vertigen, no te n´oblides mai!


  El Vertigen és la sensació il.lusòria de que et mous, o que es mou  el teu entorn, acompanyat d´un moviment peculiar dels ulls: el Nistagmus, a vegades també acúfens i vòmits.
  Hi ha molts tipus de vertigen  però el Vertigen Posicional Paroxístic Benigne( VPPB ), té un pronòstic per resoldre´s ràpid i efectiu.
  Aquest vertigen és degut a la migració dels otolits del canal semicircular posterior.
  La manera de resoldre-ho és posicionar  el cap a favor de la correcta circulació d´aquests otolits amb unes maniobres específiques que s´han de realitzar acuradament.
Són unes maniobres ràpides i indolores.

    Resultat d'imatges de otolitos                Resultat d'imatges de canals semicirculars

   A Fisiocentre ens hem format en la Rehabilitació Vestibular, que és la disciplina per corretgir i solventar el Vertigen Posicional Paroxístic Benigne.

  La Rehabilitació vestibular també aconsegueix millorar l´estabilitat de la persona i així, evitar caigudes indesitjables.
Aquesta alteració pot afectar a qualsevol persona, tant nens com adults, i en tots es pot millorar.